„Nemoj da pitaš šta država može da uradi za tebe, pitaj šta ti možeš da uradiš za državu“.

J.F. Kenedi

Društveno odgovorno poslovanje je dobrovoljna primena etičkih principa u poslovnoj praksi koja ima direktan pozitivan uticaj na uslove rada, zaposlene, lokalnu zajednicu i životnu sredinu i na taj način formira pouzdanu i odgovornu kompaniju koja ostvaruje profit.

Kada stavimo ovaj citat u širi kontekst društva u kome živimo i radimo možemo da kažemo da je to dobra definicija društveno odgovornog poslovanja. Izvorni termin na engleskom je CSR - Corporate Social Responsibility. Trudimo se svaki dan da budemo odgovorni i da na svaki način doprinesemo nekom opštem cilju ili opštem dobru.

Limenkica – ulaznica “Teatar Za” – Dečije pozorište Čarapa i Udruženje EKO ART su 2009. godine pokrenuli jedinstven projekat u Evropi koji ima za temu edukaciju dece i odraslih o reciklaži i zaštiti životne sredine “Limenkica – ulaznica”.

Tokom razvoja projekta nastala je scena “Pozorište koje reciklira” u kojem publika ulaznice za pozorišne predstave za decu ne plaća novcem već sa po pet praznih, iskorišćenih limenki za piće. Na taj način postižu se osnovni ciljevi projekta, a to je razvoj kulture ekološkog ponašanja i kulture življenja, podizanje nivoa svesti o zaštiti životne sredine i reciklaži.

New Look Entertainment se u podršku projektu uključio odmah i od početka radi na postavci sajta, dodavanju novog sadržaja i vođenju društvenih mreža. Sajt je do sada posetilo vise stotina hiljada ljudi.

Program projekta je do sada izveden XY puta u XZ gradova, opština i mesta u Srbiji. Programom je obuhvaćeno XY hiljada dece i odraslih i tom prilikom je sakupljeno XZ hiljada limenki koje su poslate u centar za reciklažu!

Projekat je 2014. godine dobio nagradu za najbolju neprofitnu kampanju u Srbiji, a sredinom maja 2019. proslavili su 10. godina projekta celodnevnom manifestacijom u Dečjem kulturnom centru.

Kao kompanija koja je okrenuta digitalu i implementaciji digitalnih rešenja kako kod sebe tako i kod klijenata sa kojima sarađujemo New Look Entartainment je u svoju strategiju poslovanja, kao njen sastavni deo, uneo i društveno odgovorno poslovanje.

Čep za hendikep Drugi projekat koji je dobar primer za društveno odgovorno poslovanje kao trajno opredeljenje naše kompanije je „Čep za hendikep“.

Ova akcija traje od septembra 2012. godine i deluje tako što građani prikupljali čepove sa plastičnih flaša, koji se prikupljaju i prodaju kompanijama koje se bave reciklažom tvrde plastike. Za sredstva koja prikupe udruženje kupuje nova ili polovna ortopedska pomagala.

Misija projekta je da poboljša kvalitet života ljudi sa invaliditetom, ali i prikupljanja plastike koja šteti životnoj okolini tako da imamo dvostruku komponentu odgovornosti prema zajednici u kojoj poslujemo.

Ovom projektu pridružili smo se 2015 godine. Svi zaposleni i njihove porodice donose čepove i na taj način doprinose ciljevima projekta.

New Look Entertainment je prepoznao ekologiju kao trajno opredeljenje tako da se trudi da i partnere i klijente uključi u neke od ovih akcija i da ih edukuje kako bi se aktivnosti ka zaštiti životne sredine proširile i kako bi doprinos bio što veći.

“Pozorište koje reciklira” ima svoju stalnu scenu u Dečijem kulturnom centru Beograd u Takovskoj 8. od 2013. godine, prosečno pet stotina dece i roditelja učestvuje u ovoj akciji.

Svake nedelje u 12:00 h